ایجاد محدوده ی دمایی و هم زدگی پیوسته (گرمایش مرطوب)

نام خدمت
ایجاد محدوده ی دمایی و هم زدگی پیوسته (گرمایش مرطوب)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

محیط مناسب برای بررسی رهایش در سامانه های پلیمری و ..

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
بن ماري شيكردار | 1086
سازنده دستگاه
GFL | هلند
توضیحات دستگاه

قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 60 درجه و دور150 rpm

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.