خشک کردن

نام خدمت
خشک کردن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

برای خشک کردن نمونه های  مرطوب، تحت دما و خلأ

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون خلاء | AL5086
سازنده دستگاه
درسا | ایران
توضیحات دستگاه
  • برای خشک کردن نمونه های  مرطوب، تحت دما و خلأ
  • حداکثر دما 80 درجه و گنجایش دستگاه 50 لیتر میباشد
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.