خشک کردن مایعات و جامدات تحت فشار اتمسفر با قابلیت کنترل دما

نام خدمت
خشک کردن مایعات و جامدات تحت فشار اتمسفر با قابلیت کنترل دما
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

 تنظیم دما تا 200 درجه سانتیگراد امکانپذیر است. چنانچه ماده حاوی مقادیر زیاد حلال باشد، ابتدا باید از روتاری اواپراتور و سپس آون خلا استفاده نمود. 

آزمایشگاه
آزمایشگاه سنتز پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر علیرضا شریف
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون حرارتی | آریا
سازنده دستگاه
MobinTeb | ایران
توضیحات دستگاه

آون دیجیتال با گنجایش 55 لیتر و قابلیت برنامه ریزی دمایی. نمونه نبایدحاوی حلالهای خورنده، سمی و خطرناک باشد.

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.