توزین مواد با دقت 3 رقم اعشار

نام خدمت
توزین مواد با دقت 3 رقم اعشار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

توزین مواد در مقیاس آزمایشگاهی، با دقت 3 رقم اعشار

آزمایشگاه
آزمایشگاه سنتز پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر علیرضا شریف
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 10,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترازوی آزمایشگاهی | BTA 210
سازنده دستگاه
Axis | اتحادیه اروپا
توضیحات دستگاه

دارای قابلیت توزین مواد با دقت 3 رقم اعشار

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.