همزدن، انحلال و انجام واکنش تحت دما با دقت حدود 2 درجه سانتیگراد

نام خدمت
همزدن، انحلال و انجام واکنش تحت دما با دقت حدود 2 درجه سانتیگراد
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

دمای دستگاه تا 380 درجه سانتیگراد و دور همزن تا 1500 RPM قابل تنظیم است.انجام واکنش زیر هود ضروری است و استفاده از آن برای مواد شیمیایی سمی و خطرناک توصیه نمی شود.

آزمایشگاه
آزمایشگاه سنتز پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر علیرضا شریف
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 50,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هیتر استیرر | MSH-200
سازنده دستگاه
Wisd | ایالات متحده
توضیحات دستگاه

قابل استفاده برای  انجام واکنشهای شیمیایی و بررسی سینتیک واکنشها تحت دما. دستگاه مجهز به همزن مغناطیسی با قابلیت هم زنی با سرعت های مختلف است. 

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.