تست الایزا (ویژه مراکز تحقیقاتی)

نام خدمت
تست الایزا (ویژه مراکز تحقیقاتی)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

پذیرش کیت های الایزا برای نمونه های انسانی و حیوانی همراه با انالیز اولیه دیتا

آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی (سلولی و مولکولی)
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدیه ملانوری شمسی
شماره تماس
82883649
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.