وسترن بلات

نام خدمت
وسترن بلات
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تشخیص و انالیز پروتئین

آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی (سلولی و مولکولی)
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدیه ملانوری شمسی
شماره تماس
82883649
تعرفه
به ازای هر پروژه مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
50% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
وسترن بلات | -
سازنده دستگاه
بیوراد | سنگاپور
توضیحات دستگاه
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.