کدورت سنجی مایعات

نام خدمت
کدورت سنجی مایعات
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

جهت کدورت سنجی مایعات قابل استفاده می باشد از محدوده 0.2NTU تا 1000NTU قابل کاربرد می باشد

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کدورت سنج مایعات | L123
سازنده دستگاه
تجهیز الکترونیک راسپینا | ایران
توضیحات دستگاه

جهت کدورت سنجی مایعات قابل استفاده می باشد از محدوده 0.2NTU تا 1000NTU قابل کاربرد می باشد

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.