پیرسازی نمونه سنگ مخزن در آب و نفت

نام خدمت
پیرسازی نمونه سنگ مخزن در آب و نفت
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

پیرسازی نمونه سنگ مخزن در آب و نفت از دمای محیط تا دمای 150 درجه سانتیگراد و فشار 6000 Psi

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 800,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه اشباع سنگ مخزن به همراه پمپ خلاء | -
سازنده دستگاه
پتروپژوهش اهورا | ایران
توضیحات دستگاه

پیرسازی نمونه سنگ مخزن در آب و نفت از دمای محیط تا دمای 150 درجه سانتیگراد و فشار 6000 Psi

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.