سیلاب زنی مغزه توسط آب، نفت، پلیمر، نانوسیالات، آب هوشمند، سورفکتانت

نام خدمت
سیلاب زنی مغزه توسط آب، نفت، پلیمر، نانوسیالات، آب هوشمند، سورفکتانت
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

سیلاب زنی مغزه توسط انواع آب و نفت در محدوده دمایی تا 150 درجه سانتیگراد و فشار 6000 Psi با حداقل دبی 0.005 سی سی در ساعت و حداکثر 5سی سی در دقیقه، قابل کاربرد برای مغزه های با طول 2.5 سانتی متر تا 7 سانتی متر

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 25,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تزریق سیال به سنگ مخزن | -
سازنده دستگاه
پتروپژوهش اهورا | ایران
توضیحات دستگاه

سیلاب زنی مغزه توسط انواع آب و نفت در محدوده دمایی تا 150 درجه سانتیگراد و فشار 6000 Psi با حداقل دبی 0.005 سی سی در ساعت و حداکثر 5سی سی در دقیقه، قابل کاربرد برای مغزه های با طول 2.5 سانتی متر تا 7 سانتی متر، مجهز به پمپ فشار قوی HPLC تا فشار 10000 Psi

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.