سامانه تزریق در میکرو مدل

نام خدمت
سامانه تزریق در میکرو مدل
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

بررسی حرکت سیال در محیط متخلخل و مویین به همراه فیلم برداری و عکس در دبی های 0.005 سی سی در ساعت تا 5 سی سی در دقیقه، محاسبه میزان ازدیاد برداشت نفت توسط آنالیز تصویر نرم افزار مطلب در تزریق میکرومدل

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه میکرو مدل به همراه پمپ تزریق میکرو | MicroModel005
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه

بررسی حرکت سیال در محیط متخلخل و مویین به همراه فیلم برداری و عکس در دبی های 0.005 سی سی در ساعت تا 5 سی سی در دقیقه، محاسبه میزان ازدیاد برداشت نفت توسط آنالیز تصویر نرم افزار مطلب در تزریق میکرومدل

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.