تعیین میزان پایداری فوم و اندازه گیری خواص آن

نام خدمت
تعیین میزان پایداری فوم و اندازه گیری خواص آن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

بررسی پایداری و زمان نیمه عمر فوم های گازی تشکیل شده با گازهای مختلف در حضور نفت، نانوذرات، سورفکتانت ها و انواع شوری- تصویر برداری شبکه فوم، لاملا

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه اندازه گیری پایداری فوم در فشار اتمسفری و فشار بالا | HPFSS(50B)
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه

بررسی پایداری و زمان نیمه عمر فوم های گازی تشکیل شده با گازهای مختلف در حضور نفت، نانوذرات، سورفکتانت ها و انواع شوری- تصویر برداری شبکه فوم، لاملا

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.