محاسبه رئولوژی سیالات

نام خدمت
محاسبه رئولوژی سیالات
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

دستگاه اندازه گیری رئولوژی، ویسکوزیته سیالات (پلیمر، ژل پلیمر، نفت، انواع آب شور) در محدوده دمایی منفی 30 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه اندازه گیری رئولوژی، ویسکوزیته سیالات (پلیمر، ژل پلیمر، نفت، انواع آب شور) | Rheolab QC,Type: C-LTD180/QC
سازنده دستگاه
آنتون پار | اتریش
توضیحات دستگاه

دستگاه اندازه گیری رئولوژی، ویسکوزیته سیالات (پلیمر، ژل پلیمر، نفت، انواع آب شور) در محدوده دمایی منفی 30 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.