تصویربرداری از نمونه های زیستی در حالت CONTACT

نام خدمت
تصویربرداری از نمونه های زیستی در حالت CONTACT
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
مطالعه ی خصوصیات هیدرومکانیکی سلولها و محاسبه پارامترهای مکانیکی سطح نمونه

آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82883423
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.