تراز کردن ماسک بر روی نمونه جهت FABRICATION

نام خدمت
تراز کردن ماسک بر روی نمونه جهت FABRICATION
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
امکان فابریکیشن با استفاده از قراردهی ماسک و تابش فرابنفش.
نمونه همراه با بستر +فوتو رزیست باشد ، ذکر شرایط نمونه الزامی است

آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروفلویدیک و فابریکیشن
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884749
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.