تمیز کننده و پاک کننده سطح با استفاده از پلاسما

نام خدمت
تمیز کننده و پاک کننده سطح با استفاده از پلاسما
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
ایجاد گروههای هیدروفیل بر روی سطوح پلیمری

آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروفلویدیک و فابریکیشن
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884749
تعرفه
به ازای هر پروژه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.