خشک کردن نمونه های زیستی

نام خدمت
خشک کردن نمونه های زیستی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
نمونه ها باید عاری از هرگونه حلال آلی بوده و pH آن در محدوده خنثی تنظیم شده باشد. از پذیرش نمونه های فاقد شرایط مذکور معذوریم.  نمونه ها روز یکشنبه قبل از ظهر دریافت میگردد.

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884710
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.