آنالیز طیف فرابنفش-مرئی نمونه+ تعیین غلظت نمونه های DNA , RNA , Protein

نام خدمت
آنالیز طیف فرابنفش-مرئی نمونه+ تعیین غلظت نمونه های DNA , RNA , Protein
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
انجام خدمت nanoDrop تنها توسط آقای دکتر شمس و در ساعت 10-11 روزهای زوج و 13-14 روزهای فرد صورت میگیرد. در خارج از زمان مذکور مراجعه نفرمایید.

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884710
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.