اندازه گیری زاویه تماس - کانتکت انگِل - میزان آبدوستی و آبگریزی

نام خدمت
اندازه گیری زاویه تماس - کانتکت انگِل - میزان آبدوستی و آبگریزی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

نمونه باید به صورت تخت و مسطح باشد. (فیلم نازک روی سطح شیشه)
تعرفه کلیه خدمات در سامانه Nopl.modares.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.
دانشجویان سایر دانشگاه ها شامل 20 درصد و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 40 درصد تخفیف می شوند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
دستگاه اندازه گیری زاویه تماس | CAG-20
سازنده دستگاه
ژیکان | ایران
توضیحات دستگاه

- اندازه گیری میزان آبدوستی، آبگریزی، اثرات فوتوکاتالیستی و خواص خودتمیز شوندگی سطح

- اندازه گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک

- اندازه گیری کشش سطحی به روش Pendant Drop

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.