تعیین نقاط تعادلی هیدرات های گازی

نام خدمت
تعیین نقاط تعادلی هیدرات های گازی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعیین نقاط تعادلی فشار و دما در هنگام تشکیل هیدرات های گازی

حداقل تعرفه برای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس 2000000 ریال می باشد و حداکثر 2000000  ریال می باشد . برای افراد خارج از دانشگاه تربیت مدرس   2200000 ریال می باشد .

آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازی (453)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن پهلوانزاده
شماره تماس
82883969
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
دستگاه هیدرات | مدل حجم ثابت
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه

فشار قابل تحمل دستگاه 70 بار می باشد

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.