تعیین حلالیت گاز در مایع

نام خدمت
تعیین حلالیت گاز در مایع
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

 خدمات مربوط به شیرین سازی گازها قابل ارائه است

حداقل تعرفه برای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس   700000 ریال و حداکثر 1000000 ریال می باشد . برای افراد خارج از دانشگاه 1500000 ریال می باشد.

آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازی (453)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن پهلوانزاده
شماره تماس
82883969
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
دستگاه حلالیت گاز در مایع | مدل پیوسته
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه

دستگاه پیوسته فشار ثابت

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.