جداسازی توسط غشا

نام خدمت
جداسازی توسط غشا
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

میزان جداسازی گازها توسط غشاهای مختلف قابل ارائه است.

حداقل تعرفه برای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس   700000 ریال و حداکثر 1000000 ریال می باشد . برای افراد خارج از دانشگاه 1100000 ریال می باشد.

آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازی (453)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن پهلوانزاده
شماره تماس
82883969
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
دستگاه تراوش تبخیری (غشا) | مدل پیوسته
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه

دستگاه پیوسته تحت خلا

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.