اندازه نیروهای در سه راستای اصلی(x,y,z)

نام خدمت
اندازه نیروهای در سه راستای اصلی(x,y,z)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

عموما برای اندازه نیروهای در سه راستای اصلی(x,y,z) استفاده می شود. حداکثر نیروی قابل اندازه گیری در راستای x و y برابر 5kN و در راستای z برابر 10kN است. این دستکاه نیرو را بر حسب زمان اندازه گیری میکند که فرکانس ثبت داده ها قابل تنظمی است.

مبلغ پیش پرداخت پنجاه درصد مبلغ کل می باشد.

آزمایشگاه
آزمایشگاه فناوری های پیشرفته در ماشین های ابزار (آزمایشگاه 30-4)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولید
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدجواد ناطق
شماره تماس
82884317
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
دینامومتر | KISTLER-Type 9257BA
سازنده دستگاه
KISTLER | سوییس
توضیحات دستگاه

این وسیله برای اندازه گیری نیروها(ازجمله نیروهای ماشینکاری) استفاده می شود. با این دستگاه اندازه نیروها در سه راستای اصلی(x,y,z) قابل اندازه‌گیری است.
حداکثر نیروی قابل اندازه گیری در راستاهای x و y  5 کیلونیوتن(5KN)
حداکثر نیروی قابل اندازه گیری در راستا z  10 کیلونیوتن(10KN)

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.