جداسازی نمونه های زیستی و شیمیایی + آنالیز ماده متشکله ترکیبات

نام خدمت
جداسازی نمونه های زیستی و شیمیایی + آنالیز ماده متشکله ترکیبات
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

لطفا برای بررسی ستون مناسب، هماهنگی اولیه صورت پذیرد.

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884710
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.