خدمات آزمایشگاه کشت سلول و بانک سلول

نام خدمت
خدمات آزمایشگاه کشت سلول و بانک سلول
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

انجام خدمات کشت سلول، تکثیر، تمایز ، تست های زیست سازگاری ، آزمون IC50 ، آزمون بررسی تکثیر سلول بر روی بسترهای مهندسی شده و مهندسی سطح پذیرفته میشود.

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884710
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.