پوشش دهی چرخشی

نام خدمت
پوشش دهی چرخشی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

کار کردن در فضایی جو کنترل شده(نوع گاز و مقدار مشخص) / نشاندن موادی با ضخامت مشخص بر روی سطح

آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروفلویدیک و فابریکیشن
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884749
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.