تیمار کردن با استفاده از پلاسما

نام خدمت
تیمار کردن با استفاده از پلاسما
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

ایجاد گروههای هیدروفیل بر روی سطوح پلیمری- کاربرد تنها برای زمان کوتاهتر از 1 دقیقه و نمونه های کوچک

آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروفلویدیک و فابریکیشن
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884749
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.