تعیین سایزذرات ( قطر ذرات )

نام خدمت
تعیین سایزذرات ( قطر ذرات )
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

فقط برای نمونه های محلول

آزمایشگاه
آزمایشگاه آنزیم
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر خسرو خواجه
شماره تماس
82883428
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 750,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پراکندگی نور دینامیکی | 90Plus
سازنده دستگاه
Brookhaven | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
ارائه خدمات تحقیقاتی  در حوزه نانو زیست فناوری/ بیوشیمی/ نانو تکنولوزی

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.