غلظت، افینیتی،داده های سینتیکی(Ka، kd)

نام خدمت
غلظت، افینیتی،داده های سینتیکی(Ka، kd)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

فقط برای نمونه های محلول

آزمایشگاه
آزمایشگاه آنزیم
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر خسرو خواجه
شماره تماس
82883428
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
رزونانس پلاسمون سطحی | SR7500DC Dual Channel
سازنده دستگاه
XanTec | آلمان
توضیحات دستگاه
ارائه خدمات تحقیقاتی در حوزه نانو زیست فناوری/ بیوشیمی

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.