برگزاری کارگاه آموزشی

نام خدمت
برگزاری کارگاه آموزشی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

برگزاری کارگاه های آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی برای دانشجویان متقاضی

آزمایشگاه
کارگاه حیوانات
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مجید پیرستانی
شماره تماس
82883844
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.