فروش موش و رات آزمایشگاهی

نام خدمت
فروش موش و رات آزمایشگاهی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

فروش موش و رات آزمایشگاهی به دانشجویان

آزمایشگاه
کارگاه حیوانات
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مجید پیرستانی
شماره تماس
82883844
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.