آزمون کشش مواد

نام خدمت
آزمون کشش مواد
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

1. اندازه‌گیری مدول یانگ مواد
2. اندازه‌گیری تنش تسلیم
3. اندازه‌گیری استحکام کششی
4. اندازه‌گیری تغییرات طول
5. اندازه‌گیری استحکام شکست
6. ارائه نمودارهای تنش-کرنش حقیقی و مهندسی
7. دارای اکستنسیومتر برای نمونه‌های استاندارد کشش

آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
شماره تماس
82883956
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تست کشش | 6027
سازنده دستگاه
Instron | انگلیس
توضیحات دستگاه

توانایی اعمال 6 تن بار، کنترل نرخ بارگزاری، قابلیت تست نمونه با ابعاد گوناگون- مجهز به اکستنسومتر

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.