اتصال حالت جامد مواد

نام خدمت
اتصال حالت جامد مواد
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

1. اتصال مواد هم‌جنس / غیرهم‌جنس فلزی

آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
شماره تماس
82883956
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
جوشکاری پالسی مغناطیسی | MPW-20-240
سازنده دستگاه
آکس نیرو | ایران
توضیحات دستگاه

جوشکاری حالت جامد به روش پالس مغناطیسی

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.