عملیات حرارتی مواد( گاز )

نام خدمت
عملیات حرارتی مواد( گاز )
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

1. قابلیت کنترل اتمسفر ( گاز )
2. قابلیت کنترل نرخ گرمایش

آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
شماره تماس
82883956
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 0 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره تیوبی | T6
سازنده دستگاه
آذر کوره | ایران
توضیحات دستگاه

کوره 900 درجه اتمسفر کنترلی

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.