پوشش‌دهی مواد در حالت جامد (تا ضخامت‌های بالا)

نام خدمت
پوشش‌دهی مواد در حالت جامد (تا ضخامت‌های بالا)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

1. اعمال پوشش‌های چندلایه کامپوزیتی
2. اعمال پوشش‌های  فلزی
*مواد پوشش به صورت پودر به کمک جریان گاز بی اثر با سرعت‌های بالا به سمت زیرلایه پرتاب شده و پوشش در حال جامد و دمای پایین ایجاد می‌شود.

آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
شماره تماس
82883956
تعرفه
به ازای هر پروژه مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره مافلی
سازنده دستگاه
آذر کوره | ایران
توضیحات دستگاه

کوره زمینی 900 درجه

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.