کشت سلول

نام خدمت
کشت سلول
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

فراهم نمودن دمای 37درجه و دی اکسید کربن 5درصد و رطوبت 85درصد

آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد بهمنش
شماره تماس
82884753-82884477
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
انکوباتور دی اکسید کربن | CB150
سازنده دستگاه
Binder | آلمان
توضیحات دستگاه

دمای 37درجه و دی اکسید کربن 5درصد و رطوبت 85درصد

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.