کلیه خدمات کلونینگ

نام خدمت
کلیه خدمات کلونینگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

خدمات شامل استخراج پی سی آر وسترن بلات  طراحی پرایمر آنالیز

آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد بهمنش
شماره تماس
82884753-82884477
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.