جداسازی محلول ها

نام خدمت
جداسازی محلول ها
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

 برای جداسازی محلول ها و نمونه های در حد میکروتیوپ حداکثر 15000دور در دقیقه

آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد بهمنش
شماره تماس
82884753-82884477
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
سانتريفيوژ | 101
سازنده دستگاه
SIGMA | آلمان
توضیحات دستگاه
  • سانتریفوژ
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.