پی سی آر

نام خدمت
پی سی آر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

پی سی آر گرادیانت

آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و نانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
مدیر تعریف نشده است
شماره تماس
82884753
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترموسایکلر | T100
سازنده دستگاه
Biorad | ایالات متحده
توضیحات دستگاه

انجام پی سی آر معمولی و گرادیانت

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.