ریل تایم پی سی آر

نام خدمت
ریل تایم پی سی آر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

ریال تایم پی سی آر در حجم بالا

آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی یوکاریوتها و سلولهای بنیادی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مجید صادقی زاده
شماره تماس
82884753
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 9,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
لایت سایکلر | c8011/96
سازنده دستگاه
Roche | ایالات متحده
توضیحات دستگاه

ریال تایم پی سی آر برای پلیت 96 و 384خانه

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.