اندازه گیری غلظت محلول

نام خدمت
اندازه گیری غلظت محلول
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

اندازه گیری جذب محلولها در 190-340نانومتر

آزمایشگاه
آزمایشگاه ICP-OES
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر یدالله یمینی
شماره تماس
82883475 - 09124718740
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اسپکتروفوتومتر | ce2301
سازنده دستگاه
cecil | انگلیس
توضیحات دستگاه

اندازه گیری جذب محلولها در 190-340نانومتر

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.